Etter "Alminnelige vilkår for Pakkereiser" av 1997:

Avtale:

Avtalen omfatter det som beskrives i brosjyren/hjemmesiden under hver enkelt tur.
Vi forbeholder oss retten til forandringer, om uforutsette ting skulle inntreffe.

Avbestiling:

  • A. Ved avbestilling mer enn 45 dager før avreise krever vi et administrasjonsgebyr på kr 400,- pr bestilling.
  • B. Ved avbestilling mellom 45 og 30 dager før avreise; refusjon av innbetalt beløp minus depositum( kr. 1000,-).
  • C. Ved avbestilling mellom 30 og 14 dager før avreisedato; refusjon av 50% av reisens fulle pris.
  • D. Ved avbestilling senere enn 14 dager, eller utelatt fremmøte - ingen refusjon.
  • Ved avbestilling mot sykdom må du ha avbestillingsforsikring for eventuell refusjon og legeerklæring. Sjekk de forsikringer du allerede har.
  • Dersom bestillingen omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter knyttet til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter kunne falle bort, dersom noen av reisefølget avbestiller.

Overføring:

Kunden har rett til å overdra plassen sin til en annen. Arrangøren må informeres om dette så snart som mulig.

Kansellering:

Arrangøren kan kansellere en tur dersom det er færre enn 5 påmeldte. Kansellering varsles senest 30 dager før turstart.

Forhold som gjelder partenes plikter, mangler, reklamasjon og tvister, følger "alminnelige vilkår for pakkereiser" av 1997.
Vi forbeholder oss retten til forandringer hvis uforutsette ting skulle inntreffe.


*
*
*